Min idrett på mobil!

Postet av Vinje Idrettslag den 9. Jun 2016

NYHET: Min idrett på mobil!




Norges Idrettsforbund lanserer nå Min idrett på mobil med ny og spennende funksjonalitet.
Skal du melde deg på og betale for arrangement, søke om medlemskap i en klubb for deg eller ditt barn eller betale medlemskontingent og laste ned medlemskortet så er Min idrett på mobil stedet å gjøre dette.


Dette og mye mer finner du i appen som du laster ned i App Store eller Google Play nå!


Appen byr på et helt nytt brukergrensesnitt og inneholder følgende funksjonalitet:

- Online betaling av medlemskontingent, treningsavgift eller andre avgifter
- Online betaling av lisens og oppgradering av lisens
- Medlems og lisenskort klare til nedlasting
- Søk om medlemskap i Klubb
- Terminliste, påmelding og betaling av arrangement
- Kalendervisning
- Tilgang til familiemedlemmers profil slik at foresatte kan administrere sine barns medlemskap og betalinger direkte fra mobilen



Deltakartilskot for 2015

Postet av Vinje Idrettslag den 26. Apr 2016

Deltakartilskot 2015

Er du medlem av Vinje IL og har delteke på store arrangement, eller hatt store reiseutgifter i samband med idretten din i løpet av 2015? Då kan du søkje om deltakartilskot frå idrottslaget. Søknad sendast til Vinje IL v/Maria Bruleite Bjåen, Åbøvegen 15, 3890 Vinje, e-post: maria_b_bjaen@hotmail.com.

Legg ved dokumentasjon/kvitteringar.

Søknadsfrist 13.05.2016

Styret Vinje IL



Sakliste årsmøtet 2016

Postet av Vinje Idrettslag den 22. Mar 2016

Sakliste årsmøte 2016



1. Godkjenning av stemmeberettiga.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Val av dirigent, referent og 2 til å skrive under protokollen.
4. Årsmeldingar – vedlegg 1
5. Rekneskap 2014 – vedlegg 2
6. Budsjett 2015 – vedlegg 3
7. Fastsetjing av medlemskontingent for 2016
8. Val




Krav om politiattest

Postet av Vinje Idrettslag den 17. Mar 2016

Krav om politiattest

Alle som er trenarar, lagleiarar, styremedlemmar og badevakter må skaffe seg politiattest.

Vedlagt ligg bekreftelse på formål med politiattest, og på denne må du fylle ut namn, fødselsnummer, stillingsbeskrivelse (trenar, lagleiar, badevakt, styremedlem). Fyllast ut og sendast som vedlegg med søknaden. Du finn den her: Bekreftelse på formål om politiattest

Ny attest må visast kvart 3.år

Slik gjer du ved elektronisk søknad:

 • Fyll inn namn, fødselsnummer og stillingsbeskrivelse på bekreftelsen frå idrottslaget
 • Elektronisk søknad:
 • gå inn på www.politi.no/tjenester/politiattest
 • vel elektronisk søknad om politiattest på høgre side
 • du må logge inn med MinId
 • vel frivillig organisasjon
 • legg ved bekreftelse på formål med politiattest som er signert av leiar i idrottslaget. Print den ut, fyll inn, og scann inn att på pc.
 • Send søknad
 • Når du får den tilbake i posten, vis den til leiaren i di gruppe (fotball, ski, volleyball). Badevakter må vise til Hassan.


Slik gjer du ved søknad per post:

 • Fyll ut dette skjemaet Søknad om politiattest
 • Hugs å send med vedlegg om bekrefelse på formål om politiattest
 • Hugs kopi av legitimasjon
 • Send søknad i posten.
 • Når du får den tilbake i posten, vis den til leiaren i di gruppe (fotball, ski, volleyball). Badevakter må vise til Hassan.


Søknad må sendast så fort som mogeleg!

Ved spørsmål kontakt leiar i hovudlaget, Maria Bruleite Bjåen (mail: maria_b_bjaen@hotmail.com, tlf 91719899).




Medlemskontigent

Postet av Vinje Idrettslag den 26. Feb 2016

No har me sendt ut medlemskontigent for 2016! Du har fått faktura på mail.


Ved spørsmål angåande faktura kan du kontakte Anne S. Hamre på mail annestrandskogen@live.no.


- hugs at born er med i familiemedlemskap til og med det året dei fyller 20 år

- har du ikkje fått faktura ligg du ikkje inne med e-postadresse. Send e-postadresse til annestrandskogen@live.no. Du får faktura i posten om du ikkje har e-post

- born under 10 år må ha familiemedlemskap saman med familien (minimum 1 forelder/føresett)

- får du fleire fakturaer, er det berre den eine som skal betalast. Dette skjer fordi e-postadressa di ligg inne på alle familiemedlemmane dine

- enkeltmedlemskap; 300,-, familiemedlemskap; 600,-


Når du har betalt må du logge inn på www.minidrett.no for å printe ut medlemskortet ditt! Medlemskortet du vise for å få rabattar hjå vår samarbeidspartner Sport 1 Vinje.