Krav om politiattest

Alle som er trenarar, lagleiarar, styremedlemmar og badevakter må skaffe seg politiattest.

Spør badevaktansvarleg eller leiar i idrottslaget om bekreftelse på formål med politiattest. Denne må du fylle ut med namn, fødselsnummer, stillingsbeskrivelse (trenar, lagleiar, badevakt, styremedlem). Send dette som vedlegg saman med søknaden.

Slik gjer du ved elektronisk søknad:

 • Fyll inn namn, fødselsnummer og stillingsbeskrivelse på bekreftelsen frå idrottslaget
 • Elektronisk søknad:
 • gå inn på www.politi.no/tjenester/politiattest
 • vel elektronisk søknad om politiattest på høgre side
 • du må logge inn med MinId
 • vel frivillig organisasjon
 • legg ved bekreftelse på formål med politiattest som er signert av leiar i idrottslaget. Print den ut, fyll inn, og scann inn att på pc.
 • Send søknad
 • Når du får den tilbake i posten, vis den til leiaren i di gruppe (fotball, ski, volleyball). Badevakter må vise til Hassan.

Slik gjer du ved søknad per post:

 • Fyll ut dette skjemaet Søknad om politiattest
 • Hugs å send med vedlegg om bekrefelse på formål om politiattest
 • Hugs kopi av legitimasjon
 • Send søknad i posten.
 • Når du får den tilbake i posten, vis den til leiaren i di gruppe (fotball, ski, volleyball). Badevakter må vise til Hassan.

Søknad må sendast så fort som mogeleg!

Ved spørsmål kontakt badevaktansvarleg eller leiar i hovudlaget.