Velkommen til Vinjecup 2016

Postet av Vinje IL - Fotballgruppa den 12. Aug 2016

Velkommen til Vinje Cup 2016 på Åmot Stadion 20. august.

Kampane startar kl.10.00.

  • Kampane går mellom kl. 10.00 og 14.30. Oppdatert kampopsett her: Oppdatert kampoppsett. Det er litt endringar på kampoppsettet til G08 (Bane 1).
    Det er ikkje endra på tidspunktet for 1. kamp for nokon av laga
  • Parkering opnar kl 09.30 og er lokalisert til Vinjehuset og Groven Camping, 200 m frå fotballbanen. (Sjå kart her: Kart). Parkeringsavgift kr. 50,- (gjeld for heile Åmot). P-plassen ved Vinjehuset er reservert funksjonærar, lagleiarar og trenarar. (Gratis! Ved ynskje om å parkere andre stader i Åmot må ein kjøpe parkeringsbillett.)
  • Det vil vere opphald i turneringa med premieutdeling for alle deltakarar mellom kl. 12.00 og 12.45.
  • Sal av mat og drikke på plassen.
  • Garderobar tilgjengeleg på førespurnad.
  • Me har dessverre ikkje tribune fortida, så tak gjerne med eigne campingstolar.
  • HUGS LEGGBESKYTTERE OG DRIKKE!

Velkommen til ein dag med mykje god fotballunderholdning! Me gledar oss veldig til dikkon kjem!


Helsing Vinje IL fotballgruppe

v/Åse Slåtta

Tlf.: 95256599

vinjefotball@gmail.com


Vinn reisegåvekort verdt 5.000,- på parkeringsbilletten:

Samtidig med Vinjecup er det Vinjedagen i Åmot sentrum. Oppdatert program for Vinjedagen ser du her: Program VINJEDAGEN 2016 16.08.16.pd

For heile Åmot er det ein parkeringsavgift på kr. 50,- som gjeld for alle parkeringsplassar heile dagen.
Parkeringsbilletten er ein del av lotteriet som blir trekt kl. 16.00 i Vesaasparken.
Hugs å skriv namnet ditt på billetten og legg den i Folkeakademiet sin postkasse ved scena utanfor kommunehuset
innan kl. 15.30. Du må sjølv være tilstade under trekninga.
Hovudpremien er reisegåvekort verdt 5.000,- kr gjeve av
Folkeakademiet og Fotballgruppa i VIL.

Vinje IL genserar klare til henting!

Postet av Vinje IL - Fotballgruppa den 11. Jul 2016

Genserane som blei bestilt i fyrste omgang er no ferdig trykt og klare til henting!

Du kan hente dei på Sport 1!

Klubbgenser Vinje IL

Postet av Vinje IL - Fotballgruppa den 16. Jun 2016

Klubbgenser Vinje IL


Kvifor skal me ha klubbgenser?

- Inntekt til klubben: Ved hjelp av sponsorane på genseren gjev dette ei garantert inntekt til fotballgruppa tilsvarande ein dugnad på min. kr. 60.000,-.

- Saman med alle som bidreg som frivillige på dugnadar (trenarar, lagleiarar, baneutval, kioskvakter etc), er dette med å bidra til at me kan oppretthalde det gode tilbodet me har for ei relativt låg treningsavgift for alle.

- Det gjev nokon av våre beste samarbeidspartnerar og støttespelarar høve til å stø opp om og vise sympati til klubben vår gjennom å kjøpe ekstra sponsorplass (dette er i tillegg til deira øvrige sponsorat til klubben).

- Det gjev høve til alle med hjarte i klubben vår å bidra på ein frivillig «dugnad» om ein har lyst å høve til det. Som takk, får ein ein kjempefin støttegenser av beste kvalitet som skal berast med stolthet.

Kvifor kostar genseren kr. 400,-/450,-(veil 450,-/500,- utan trykk)?

Me har fått veldig god klubbpris frå Adidas på deira desidert mest populære overdel (under 240,- ink mva og frakt). Produksjon av trykk for alle sponsorane samt klubbemblem i fargar av ynskt kvalitet kjem på ca 170,-/genser. Trykkinga vert gjort på dugnad. Me kunne sjølvsagt lagt sponsorpengane i prisen på genseren, og på den måten fått ein enno lågare pris. Dess fleire genserar me då sel, dess mindre sit klubben att med… Sponsorar og frivillige som bidreg til klubben vår, ynskjer (ref sponsoravtale med td Statkraft) at stønaden og innsatsen deira skal gå til klubben og ikkje til sponsing av enkeltmedlemmer.

Me må beklage at denne informasjonen ikkje har kome tydeleg ut denne gongen, men håpar dette var oppklarande og forståeleg, og at flest mogleg har lyst og høve til å bestille seg ny klubbgenser. (Det vert nok 3-4 år til neste runde denne gongen også.)

Helsing Vinje fotballgruppe og Finansgruppa i Vinje ILKlubb-/fotballgenser

Frist for bestilling; fredag 17.06
Prisane er; 450,- for vaksen og 400,- for born.

NB!
Storleikar;
Barn; 140-164
Vaksen; S-XXL

Bestilling skjer med betaling til; 1503.10.63482
og merk betalinga med storleik og antal.

Genseren som blir bruka denne gongen er Adidas Tiro 15, sjå bilete (genseren før klubbemblem og sponsorlogoar blir trykt på.)

Trekking av jolekalender 2015

Postet av Vinje IL - Fotballgruppa den 1. Des 2015

Trekking av jolekalender 2015
Vinnarar av trekking jolekalenderen
Dato Kalendernr Namn
1 557 Børre Rønningen
2 836 Eivind K. Austjore
3 50 Ingebjørg og Lars Øyre
4 259 Jon Nygård
5 431 Arne Soma
6 395 Åse Versto Mandt
7 408 Sofie Lundarvollen
8 4 Signe Tveito
9 224 Ragnhild N. Midtbø
10 820 Anne Sandok
11 851 Hallvard Johnsen
12 277 Bjørn-Inge Haukås
13 288 Fam. Olav Høgset
14 671 Cecilie R. Nystog
15 947 Camilla Johansen
16 161 Reidun Ringhus
17 180 Nina Johansen
18 308 Frøya Langård Skarprud
19 330 Maria B. Bjåen
20 541 Anlaug Seltveit
21 367 Aagot Jordstøyl
22 383 Rune Bjåen
23 625 Mona Romtveit
24 132 Annbjørg Romtveit

Vinnarane blir kontakta!